Hiljainen Valohoito

Hiljainen Valohoito on tämän ajan feminiininen energiahoito jossa ihminen kokonaisuudessaan tulee huomioiduksi.

Niin fyysinen- kuin eteerinen osa ihmistä käsitellään.

Kosketuksen ja skannauksen(Hoito auran kautta)

avulla puhdistetaan energiatukoksia ja vahvistetaan heikkoja kohtia.

“Valo suihkulla” tasapainotetaan kaikki kerrokset.

Hoitoa voisi kuvata viikko siivouksella tai suur siivouksella aika ajoin.

Hoito on jokaiselle omanlaisensa koska kehon oma viisaus ohjaa informaatiota Hiljaiselle Valolle.Hoitaja toimii ns.muuntajana tässä välissä.

Hoidossa ovat auttamassa Äiti Maria ja enkelit.

Hoidon ajan asiakas lepää vaatteet päällä hoitopöydällä.

Hoito kestää n.1h ,mutta hoito hetkeen on hyvä varata aikaa 1,5 h.

Hoito voidaan toteuttaa myös kaukohoitona ennalta sovittuna ajankohtana.Hoitoaika on tällöin lyhyempi.